Aktiva fonder som försöker slå index - Ja

”Köp aktier i stabila bolag med en begriplig affärsidé som drivs av ärliga människor där priset är lägre än värdet” Warren Buffett.

Om du genom fondsparande vill ha en avkastning som överstiger index måste du satsa på aktiva fonder.

Verkligt aktiva fonder har förvaltare som verkligen försöker välja ut de bästa aktierna oberoende av bolagens vikt i något index. Det innebär att de inte får samma följsamhet till index som storbankernas fonder, eftersom förvaltarnas målsättning är att välja aktier som ger bättre avkastning än index. De har expertkunskaper och besöker bolag, analyserar branscher och skapar sig uppfattningar om verksamhetens förutsättningar på marknaden. Det är för detta arbete som man betalar en årlig förvaltningsavgift. Givetvis kan denna typ av fonder även hamna långt under index.

Denna typ av fonder hittar man genom att konstatera att fonderna gör aktiva val av aktier som helt avviker från index. Kännetecknen för en aktiv förvaltare, som verkligen försöker slå index, är:

 - flera bolag med låg vikt i index, men hög vikt i portföljen
 - bolag med hög vikt i index som inte alls är med i portföljen

Eftersom storbankerna inte vågar ta risken att hamna lägre än index är det främst hos de mindre förvaltarna man hittar denna typ av fonder.

Exempel på svenska fondbolag som har Sverigefonder som verkligen försöker vara aktiva och slå index:

 Catella Fonder, www.catella.se
 Didner & Gerge Fonder, www.dgfonder.se
 Gustavia Fonder, www.gustavia.com
 Lannebo Fonder , www.lannebofonder.se
 Spiltan Fonder,  www.spiltanfonder.se
 
Läs mer i boken: ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer”, kapitel 17.

Tillbaka till Sparalternativ

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Puff_åretsfondbolag
aktiefondinvestmentbolag