Aktieindexobligationer - Nej

”När det gäller ekonomi så har majoriteten alltid fel” John Kenneth Galbraith .

Undvik aktieindexobligationer. Köp istället de underliggande tillgångsslagen separat, normalt nollkupongsobligationer och option på ett aktieindex, om du är intresserad av dessa sparformer.

Uppfinningsrikt skapar finansbranschen nya, säljande produkter genom att lägga ihop tillgångsslag. Efter det att börsen gått ned under flera år blev aktieindexobligationen, med både ”hängslen och livrem”, mycket populär. En sådan innehåller normalt en nollkupongsobligation, en option på ett aktieindex och goda vinster till den som sätter ihop och säljer produkten.

Köp inte denna typ av produkt eftersom du aldrig har kontroll på hur mycket bankerna har i marginal. Köp en obligation om du vill ha ett räntebärande papper. Köp en köpoption på ett aktieindex eller en aktiefond om du vill ha högre avkastning på en bedömning att en aktiemarknad skall stiga. Köp inte en aktieindexobligation som på ett dyrt sätt kombinerar dessa produkter. Notera också att optionen i aktieindexobligationskonstruktionen alltid har ett tidsvärde. Om det man tror skall inträffa, till exempel en stark uppgång i Östeuropa, inträffar efter aktieindexobligationen löpt ut får man ingen nytta av optionsdelen i aktieindexobligationen.

Om man tror på en specifik marknad är det därför bättre att satsa på aktier eller en aktiefond på den marknaden för då blir man en vinnare om man får rätt, oberoende av när aktiemarknaden stiger.

Läs mer i boken: ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer”, kapitel 10

Tillbaka till Sparalternativ

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Puff_åretsfondbolag
aktiefondinvestmentbolag