Från #32

Sparrebellen Nr 32: Företagare - spekulera inte med bolagets likviditet!

Till och från sitter nog de flesta ekonomichefer och funderar på hur bolagets kassa eller likviditet ska förvaltas.

Den vanligaste placeringsformen för kassa eller överskottslikviditet är att placera på pengarna på ett klassiskt bankkonto. Där är pengarna säkra och lättillgängliga, men de senaste åren har räntorna inte varit något att hurra över.


Vad gör man då om man vill ha tillväxt på kassan och överskottslikviditeten? Jo, det naturliga är att man vänder sig till banken och frågar om de har något bättre än nollräntekonton att erbjuda. Och banken brukar vara snabba på att svara JA, men här finns det minor att gå på och fällor att fastna i. För den viktigaste tumregeln när det gäller förvaltning av kassan och överskottlikviditeten är att vara försiktig, på gränsen till feg.
För ett tag sedan tog ett bolag kontakt med oss och undrade vad vi på Spiltan Fonder hade att erbjuda när det gäller förvaltning av bolagets överskottslikviditet. Anledningen till att de hörde av sig var att bolaget tyckte att de fått konstiga råd av sin bank. Bolagets önskemål till banken var så låg risk som möjligt. Utifrån den önskan hade banken placerat pengarna i en räntehedgefond, en fond som spekulerade i valutor, en obligationsfond som placerade i räntepapper med låg kreditvärdighet och en penningmarknadsfond med hög avgift. Portföljen som banken rekommenderade företaget utlovades ge 7 procent per år utan någon som helst risk och om de bara tog steget från ingen risk till låg risk så skulle de få en avkastning på 10 procent per år. Men under den senaste tre månadersperioden hade den bombsäkra placeringen sjunkit med 0,5 procent. I mina ögon är räntehedgefonder, valutafonder och fonder som placerar i bolag med låg kreditvärdighet högriskprodukter. En förvaltare av en räntehedgefond kan lätt gå vilse i sina resonemang och teorier om räntemarknaden och att spekulera i valutor är ett lotteri eftersom du omöjligen kan förutse alla makroekonomiska parametrar som styr valutakurserna. När bolaget klagade på avkastningen för sin rådgivare, så fick de rådet att byta ut alla fonder mot fyra nystartade hedgefonder som även de  skulle leverera en hög avkastning utan att bolaget behövde ta någon risk.  

    
På denna fråga förklarade vi på Spiltan Fonder att det tyvärr inte finns några genvägar och att det inte finns några sparprodukter som kan leverera en hög avkastning utan att man tar någon form av risk. Vi berättade att aktiemarknaden historiskt gett en avkastning på i snitt 7 procent per år och att räntemarknaden historiskt har gett mellan 2-3 procent. Vi berättade även att alla våra fonder historiskt har slagit sina jämförelseindex och den historiska utvecklingen på börsen, men man kan absolut inte förvänta sig 7 till 10 procent i avkastning utan att ta någon risk eller genom att bara ta en liten risk. Kanske ett lite tråkigt svar, men det är så verkligheten ser ut och vi ville absolut inte ge bolaget några orimliga förväntningar. Vårt förslag var att bolaget skulle placera 90 procent av pengarna i vår räntefond Spiltan Räntefond Sverige, som har marknadens lägsta avgift, och placerade de återstående 10 procenten i en av våra aktiefonder. Den föreslagna mixen av våra fonder uppskattade vi att den skulle ge en avkastning på omkring 3,5 procent i snitt per år, vilket alltså var hälften av vad storbanken utlovade. Kanske inte lika spännande men i alla fall ärligt.
Bolaget valde nu att flytta över hela sin förvaltning av likviditeten till Spiltan Fonder eftersom de ansåg vårt förslag mer realistiskt och ärligt. Efter de första fyra månaderna hade bolaget fått en avkastning på 2,4 procent vilket med råge överträffade de förväntningar vi gett bolaget och de hade fått avkastningen med en väldigt låg risk eftersom 90 procent av pengarna var placerade i trygga svenska räntepapper.


Slutsatsen som man kan dra är att det tyvärr inte finns några trollerier där man kan få hög avkastning utan att ta risk. Man måste istället ha rimliga förväntningar och vara försiktig när man förvaltar bolagets kassa och likviditet och med lite sunt förnuft och en lämplig mix av en välskött räntefond med låg avgift och en aktiefond så kommer man få en bra avkastning i förhållande till risken.          

Niklas Larsson
Sparekonom Spiltan


PS. Andra sparprodukter som bankerna gärna lyfter fram till företagare ,som vill placera sin överlikviditet, är aktieindexobligationer och andra så kallade strukturerade produkter. Förutom att de är dyra, innehåller dolda risker och allt som oftast har en urusel avkastning så låser man in pengarna under en viss och det kan vara svårt att realisera dem när du väl behöver pengarna, vilket gör dem värdelösa att placera bolagets likviditet i. DS


Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Puff_åretsfondbolag
aktiefondinvestmentbolag