GDPR - Sparklubbens integritetspolicy

SPARKLUBBEN.SE administreras av Investment AB Spiltan (Spiltan). På Spiltan hanterar vi din personliga information med omsorg samt i enlighet med den nya EU-lagstiftningen "General Data Protection Regulation", GDPR. Denna lagstiftning ställer nya och högre krav på hur vi skyddar din personliga integritet och ersätter även Personuppgiftslagen (PUL). I enlighet med det har vi uppdaterat våra villkor och även förbättrat vår säkerhet för att nå samtliga krav enligt GDPR.


För att hantera prenumerationer av nyhetsbreven Sparrebellen och Sparklubbens Nyhetsbrev, eventuella anmälningar till events och tävlingsbidrag som hanteras på Sparklubben.se och som du väljer att delta i, behöver vi registrera och behandla de personuppgifter som är nödvändiga för detta ändamål såsom namn och e-post samt i förekommande fall adress och telefonnummer.


Spiltan är personuppgiftsansvarigt och kommer INTE att lämna ut personuppgifter till tredje man. Du kan kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas eller för att begära rättelse.


Du kan när som helst avregistrera dig från prenumerationstjänsten. Länk till avregistering finns alltid längst ned i våra utskick. Om du vill ha mer information om detta går det bra att kontakta Spiltan på spiltan@spiltan.se eller tel 08-545 813 40.

Vår integretetspolicy hittar du här.

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond