Från #60
16 maj, 2012

Sparrebell Nr 60: Köp Berkshire Hathaway - Sälj guld och nyintroduktioner

Nyligen hemkommen från stämman i Berkshire Hathaway i Omaha, Nebraska, finns det kanske anledning att göra
en uppdatering av mina köprekommendationer på Berkshire i Sparrebellerna Nr 44 och 57.
Aktien står nämligen och stampar runt 120 000 dollar (eller ca 80 dollar per B-aktie som är mest tillgänglig för svenskar) och många av frågorna till Warren Buffett handlade om den dåliga aktieutvecklingen och förslag på att bolaget skall börja ge utdelning och utöka återköpsprogrammet.
 
Men själva bolaget går utmärkt och för helåret beräknas de helägda bolagen ge ett resultat på 10 000 dollar per A-aktie. Då det dessutom finns kassa och börsaktier motsvarande 100 000 dollar per aktie kanske ett verkligt värde på aktien kan beräknas till över 180 000 dollar. Det innebär att även världens bästa aktieplacerare har en substansrabatt på över 30 %. Dessutom har Buffett lovat att köpa tillbaks aktier för upp till 20 miljarder dollar om aktien når 110 % av bokförda värden (=ca 110 000 dollar) vilket innebär att aktien aldrig kommer att gå under denna nivå. Berkshire Hathaway är alltså en aktie som ger en god exponering mot den amerikanska ekonomin till en extrem låg kostnad samtidigt som den aldrig kommer att sjunka mer än 10 %. Nu när Buffett har en så stor portfölj och så mycket kapital att placera kommer avkastningen att vara mindre än de 20 % per år som Buffett klarat sedan 1955. Ett skäl till den låga kursen är också osäkerheten om vem som blir Buffetts efterträdare. Men värdena i kassan, börsportföljen eller i de helägda dotterbolagen kommer inte att försvinna när Buffett får en tegelsten i huvudet (däremot kan det bli svårt för efterträdaren att göra lika bra framtida affärer och placera de 1 miljard dollar som kommer in till huvudkontoret varje månad). Men den allra största anledningen är nog att inga finansiella rådgivare rekommenderar köp och behåll av Berkshireaktien. De tjänar ju mer pengar på att sälja dyrare produkter där de kan få en procent av kapitalet varje år av kunderna.
 
En annan fråga som kom upp på stämman var varför guld har varit en bättre placering än Berkshire under de senaste 10 åren. Buffett konstaterade att 1965 kostade varje ounce av guld 6 dollar och en Berkshireaktie 15 dollar. Idag är motsvarande värde 1600 dollar för guldet och 120 000 dollar för Berkshireaktien. När man köper guld spekulerar man i att någon annan skall betala mer för guld i framtiden. När man köper en aktie får man en andel av framtida kassaflöden.
 
Buffett  och Munger konstaterade också att vid alla nyintroduktioner på börsen så väljer säljaren den optimala tidpunkten och priset för aktien. Dessutom finns det mäklare som kanske tjänar 7 % i provision på att sälja aktien. Även om bolaget inte nämndes vid namn kanske det var Facebook som de syftade på som vid introduktionen i dagarna värderas till över 600 miljarder kronor. Då är det bättre att försöka hitta någon av de 10 000 tals ”begagnade” aktier som handlas på världens börser som av någon anledning för tillfället har en för låg värdering.
 
En annan intressant reflektion var att för Buffetts del skull det räcka att Berkshire Hathawayaktien handlades på aktiemarknaden en dag varje år. Buffett skulle då sätta ett rimligt pris på aktien och så skulle ägarna handla till det priset.
 
Kommentar: På Alternativa aktiemarknaden där bland annat Spiltanaktien kan köpas handlar man 11 gånger per år med lägre kostnader och bättre likviditet när aktierna faktiskt handlas. När man bygger långsiktiga relationer till sina aktieägare är denna typ av handel ett bättre alternativ än kontinuerlig handel varje mikrosekund.
 
Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan
 
PS Munger skämtade också med riskkapitalisterna och tyckte att deras populära vinstmått EBITDA kunde översättas med "earnings before everything that matters”. Buffett kontrade och tyckte att de istället skulle använda EBE = ”Earnings Before all Expenses”.

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond