Från #69

Sparrebellen Nr 69: Eget privat sparande bättre än avdragsgilla pensionsförsäkringar

Inför årsskiftet ger nu de flesta pensionsbolag och banker rekommendationen att man skall utnyttja avdragsrätten på 12 000 kronor om året för privat pensionssparande. Alla som redan har gamla pensionsförsäkringar får i brev rekommendationen att fylla på försäkringen inför årsskiftet för att utnyttja avdragsrätten.

Nackdelen med privat pensionssparande är normalt höga kostnader. Förutom avkastningsskatten som drabbar allt pensionssparande tillkommer sedan olika typer av administrationskostnader, försäljningskostnader och kostnader för förvaltningen av kapitalet. Totala årliga kostnader på 2-3 % av kapitalet är mycket vanliga som med ränta-på-ränta gör att en stor del av den framtida värdeökningen försvinner. Dessutom är man inlåst tills man är 55 år. Men det svenska folket gör hur dåliga affärer som helst för att spara på skatt. Det utnyttjar banker och försäkringsbolag för man vet att om väl har börjat med ett avdragsgillt pensionssparande fortsätter man normalt hela livet. Ordet fribrev, som innebär att man kan sluta att betala in på en pensionsförsäkring, nämns aldrig i informationen om sparandet.

 
Är det lönsamt skattemässigt?
Dessutom är det inte ens säkert att det är lönsamt skattemässigt. Med det nya jobbskatteavdraget har marginalskatten sänkts dramatiskt för dem som har lägre inkomster. Av de ca 2 miljoner svenskar som fått avdrag för privat pensionssparande visar det sig att 76 % har en inkomst som ligger under brytpunkten för statlig skatt. Då finns det en risk för att skattesatsen blir högre när man går i pension samtidigt som man kan även kan mista bostadsbidrag om man har för höga inkomster som pensionär. Det finns dessutom stor risk för att kommun och landstingsskatt kommer att höjas i framtiden, då livslängden blir allt längre, och att kapitalskatten samtidigt sänks när Sverige måste anpassa sig till internationella skattesatser på kapital.


Ungdomar behöver flexibilitet
Speciellt när man är ung är det bättre att ha flexibilitet då det finns så mycket annat man behöver spara till i livet. Man skall bilda familj och kanske skaffa en egen bostad. Dessutom är det bra att ha en buffert för oförutsedda utgifter istället för att ha pengarna inlåsta i en pensionsförsäkring. Ett bättre alternativ är därför att månadsspara privat, med skattade pengar, men hålla på med det hela livet precis som man normalt gör med den inlåsta pensionsförsäkringen.


Företagare bör först ta ut lön
En annan stor grupp som har ett eget pensionssparande är företagare som har enskilda firmor eller fåmansföretagare. De skall först ta ut en lön på ca 35 000 kronor i månaden så att de får högsta möjliga sjukpenning och allmänna pensionspoäng innan de funderar på att sätta av till sin pension.

 
Personligen har jag många gånger förordat att man inte skall börja köpa privata pensionsförsäkringar innan man är runt 50 år. Avdragsrätten utnyttjas som ett starkt sälja argument för att få personer att köpa privata pensionsförsäkringar där andra produkter egentligen passar bättre. Gå inte i fällan och utnyttja det privata avdragsgilla pensionssparandet inför årsskiftet.


Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan
Författare till boken "Så här får du ett rikt liv som pensionär - Sluta pensionsspara"

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond