Från #21

Sparrebell Nr 21: Lita inte på din försäkringsmäklare

Om man skall göra någon generalisering i finansbranschen är försäkringsrådgivare de som är mest säljinriktade och mest intresserade av att maximera sina egna intäkter.

De har ett kunnande i försäkringsfrågor men i placeringsfrågor och fondval brister ofta kompetensen. Då de flesta kunder varken har tid eller intresse av att sätta sig in i komplexa antaganden om framtiden och en djungel av fackuttryck ger försäkringsrådgivaren ett stort övertag gentemot sina kunder. Man bör därför som pensionsförsäkringskund vara observant på följande problem:

En försäkringsrådgivare är obenägen att rekommendera avslut av löpande försäkringar
Att långsiktigt spara via en privat pensionsförsäkring är den dyraste av alla sparformer. Som sparare i en pensionsförsäkring betalar du avgifter till pensionsrådgivaren, kapitalförvaltaren, försäkringsbolaget och dessutom en årlig avkastningsskatt på hela beloppet. Totalt innebär det ofta kostnader på 3-4 % av pensionskapitalet varje år som kan göra att mer än hälften av pensionskapitalet försvinner i avbränningar med långa sparhorisonter. Det är därför alltid relevant att fråga sig om man skall ha någon pensionslösning över huvud taget. När man är ung skall man inte binda in sitt sparande i pensionslösningar när det är så mycket annat man kan behöva pengar till i framtiden. När man är äldre kanske man har byggt upp stora andra tillgångar i till exempel eget boende och eget aktiesparande att man inte behöver något inlåst pensionssparande. Men rådet att avsluta ett existerande pensionssparande får man sällan från en försäkrings rådgivare för de får en ersättning både från den löpande inbetalningen och det upparbetade pensionskapitalet. Dessutom är den sistnämnda ersättningen på pensionskapitalet ofta kopplat till att det kommer in nya premier till försäkringsbolaget. Om premieinbetalningarna stoppas förlorar därför försäkringsrådgivaren sin intäkt. Tänk därför på att allt långsiktigt sparande egentligen är ett pensionssparande och det är inte säkert att pensionsförsäkringen är den bästa lösningen.

Ofta glöms 5 av 7 tjänstepensionsalternativ bort
I min bok ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” beskriver jag 7 olika lösningar på tjänstepensioner för företagare. För egenföretagare och för mindre företag finns det andra lösningar som försäkringsrådgivarna glömmer bort att berätta om. När jag tagit del av ett antal offerter från försäkringsrådgivare kan jag konstatera att man ofta prioriterar två lösningar (traditionell försäkring och fondförsäkringar) som ger den största intäkten till försäkringsmäklaren. Se därför till att du har en försäkringsmäklare som har kompetens om och verkligen går igenom alla alternativ av pensionslösningar.

Helt onödiga fondbytesavgifter minskar pensionen
Under senare år har det också blivit vanligt att försäkringsrådgivare säljer in servicen att man mot avgiften 1 % om året har någon som byter mellan olika fonder löpande. Tanken är att man genom att byta mellan exponering mot Kina, guld, obligationer, Sverige och råvaror skulle kunna få en högre avkastning. På lång sikt är det ingen som har denna kristallkula så denna typ av service är helt meningslös och minskar bara den slutliga pensionen. 1 % om året i 30 år innebär att pensionskapitalet minskar med 25 %. Anledningen till att denna service blivit populär är att av bytesavgiften får försäkringsrådgivaren 0,5 % och bytesexperten 0,5 %. Att maximera den personliga intäkten för rådgivaren är viktigare än att maximera pensionen för kunderna. Byt försäkringsmäklare om de har sålt in dig på denna typ av bytesservice.

Rating och fina diagram gör sken av att man är oberoende
Den finns försäkringsrådgivare som genom att starta en rating av försäkringsbolag och aktieindexobligationer ger sken av att vara mer oberoende än andra aktörer. Produkterna klassas om de är gröna, gula eller röda och givetvis skall man försöka välja de gröna som har lägre kostnader och bättre potentiellt utfall.
Men vad hjälper det en kund när alla aktieindexobligationer är dåliga. De säljs för att de ger en större intäkt till försäkringsrådgivare som då kan undvika att rekommendera alternativa lösningar (t.ex 90 % i en vanlig obligationsfond med låga kostnader och 10 % i aktiefonder) som har samma riskexponering men lägre kostnader. Låt dig därför inte förledas av fina ratings och diagram om framtida pensionsutfall. Försäkringsrådgivare prioriterar de produkter som är mest lönsamma för dem.

Försök istället bilda dig en egen uppfattning om allt ditt pensionskapital i allmänna pensionssystemet, PPM, olika tjänstepensioner, egna fastigheter, egna aktieportföljer och fond sparande. Gör sedan en uppskattning om vad värdestegringen kan tänkas vara tills du går i pension. Fördela det slutkapitalet över antal år du planerar vara pensionär så får du en grov uppskattning av ditt kapital per år som pensionär. Om du behöver hjälp så anlita en pensionsrådgivare som tar betalt för sin tid istället för att rekommendera dyra, komplexa produkter med dolda risker som ger den största kickbacken till rådgivaren. Då får du istället enkla lösningar som är effektiva och har låga kostnader.

Per H Börjesson

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond