Från #50
18 okt, 2011

Sparrebell Nr 50: Inga livbolag går i konkurs - men det finns bättre alternativ!

För några veckor sedan kom försäkringsmäklaren Söderberg & Partners ut med en analys av våra livbolag där man konstaterade att ett antal var inne i en ”dödsspiral”.

Vad de flesta missar är att Söderberg & Partners har ett eget intresse av att kunder byter från livbolag med låga avgifter till deras egna fond-i-fond lösningar eller fondbytartjänsten ”Proaktiv förvaltning”, som har höga kostnader.

Vän av ordningen kan ställa sig följande frågor om livbolagens situation:

 • • Kommer livbolagen att gå i konkurs?
  Nej, de har fortfarande 100-tals miljarder i tillgångar även om börsnedgången minskat värdet på deras aktieportfölj. Livbolag går inte i konkurs men däremot kan de få svårt att uppfylla tidigare garantier om de inte får tillräcklig avkastning på sina tillgångar.

 • • Kommer den framtida pensionen att minska?
  Ja, för dem som är kunder i livbolag som har haft dålig solvens och tvingat minska risken i sina portföljer genom att sälja aktier finns det risk att de framtida pensionerna minskar. När det är rea på börsen borde man som långsiktig placerare köpa aktier men tyvärr innebär livbolagens regelverk att de måste sälja aktier för att minska sin risk som ytterligare driver på kursnedgången.

 • • Varför finns det ett regelverk som tvingar livbolag att fatta beslut som minskar framtida pensioner?
  På EU i Bryssel finns det ett talesätt att man kan följa regler ”the Swedish or Italian way”. Vi svenskar har ett arv från Luther och Gustav Vasa som lärde oss att man kan bli halshuggen om man inte följer alla regler och paragrafer. Därför är svenska finansmarknadsministern och Finansinspektionen på svenska livbolag när de inte följer reglerna medan man i Italien kanske helt struntar i reglerna.

 • • Varför måste livbolag minska sin risk när deras solvens minskar?
  Ett livbolags solvens är ett mått på hur de uppfyller de garanterade åtagandena mot sina kunder. Låt oss anta att ett livbolag har 160 miljarder i tillgångar och att nuvärdet av deras framtida garantiåtaganden, 20-30 år fram i tiden, med en ränta på 3 % är 100 miljarder. Då har bolaget en betryggande solvensgrad på 160 %. Om då marknadsvärdet av tillgångarna sjunker till 148 miljarder skapar det inte något problem för bolaget. Men om man också samtidigt måste räkna fram framtida åtaganden med dagens långränta på 2 % (som är extremt låg, sett i ett historiskt perspektiv) blir skulden idag kanske 140 miljarder och livbolaget solvens har nått en kritisk nivå.
 • Om bolaget skulle kunna vänta på den börsuppgång som alltid följer varje nedgång vore det inte något problem men då kräver regelverket att livbolaget säljer aktier för att minska risken i portföljen. Det är mycket märkligt att vi har ett regelverk som tvingar försäkringsbolag att varje dag marknadsvärdera åtaganden som ligger långt fram i tiden.

 

Vad skall man göra om man är kund i livbolagen?
Om man är kund i ett bolag med hög solvensgrad till exempel AMF eller Skandia behöver man kanske inte oroa sig för sina framtida pensioner.

 

Om man är kund i ett livbolag som sålt ut alla sina börsaktier till t ex Länsförsäkringar Liv bör man fundera på att byta till ett bättre och billigare alternativ. Till exempel kan man välja en fondförsäkring med samma riskprofil som ett livbolag har (t.ex 50 % aktier och 50 % obligationer) via de försäkringsbolag som internetmäklarna Avanza och Nordnet har.

Tyvärr har man alltid höga byteskostnader för pensionssparande. Det kan dock finnas skäl att vara försiktig med att välja t ex Söderberg & Partners dyra fondlösningar, som faktiskt kan vara ett sämre alternativ än existerande livbolag.

 

I stor sett alla de stora livbolagen uppvisar faktiskt positiv avkastning för 2011 – beroende på att ränteportföljernas marknadsvärde gått upp i takt med att långräntorna fallit. Sett i ett längre perspektiv har de uthålliga kommit betydligt bättre ut än till exempel Sjunde AP-fonden eller många av de blandfonder i fondförsäkringar som de konkurrerar med.

Allra bäst, om man har karaktären att inte göra slut på pengarna, är att själv långsiktigt spara i aktier och aktiefonder. Då slipper man både avkastningsskatt, fondbytartjänster och flyttavgifter som belastar en stor del av det avdragsgilla pensionssparandet.

 

Med vänlig hälsning

Marie Kotschack

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond