Från #143

Sparrebellen 143: Med miljoner i bolån borde fler köpa en livförsäkring

Utomlands har de flesta en livförsäkring som skyddar efterlevande vid ett dödsfall. I Sverige tror många att staten kommer att lösa alla problem, men de kollektiva livförsäkringar som många har ger bara begränsade utbetalningsbelopp. När nybildade familjer köper bostäder för flera miljoner kanske efterlevande inte kan bo kvar i bostaden om en katastrof inträffar. Det är faktiskt viktigt att skilja på det som är osannolikt och det som är omöjligt.

Ett vanligt tillfälle då man funderar på en livförsäkring är när man köper en bostad. Då brukar den som finansierar köpet erbjuda ett bolåneskydd på hela lånebeloppet om någon av låntagarna skulle avlida. Problemet med dessa produkter är att avgifterna är mycket höga. Dessutom finns ett tak på – i bästa fall – 3 miljoner och till råga på allt står långivaren som förmånstagare. Det innebär att lånet betalas tillbaka, men inte en krona mer. Det kan också vara svårt att få ett nytt lån om den efterlevande har låg inkomst och vill flytta i framtiden. Och kanske är det inte bara bolånet som är ett problem – blir ena parten plötsligt ensam familjeförsörjare får den en klart tyngre försörjningsbörda. Nästan en av tre svenska familjer kan inte bo kvar i sin bostad om ena parten avlider. Detta är ett samhällsproblem.


Därför har Spiltan Invest investerat i den nya livförsäkringsförmedlaren JustInCase där man på ett enkelt sätt kan teckna sig för en livförsäkring med belopp upp till 10 miljoner kronor. Man behöver inte göra någon läkarundersökning, vilket är vanligt för andra livförsäkringar, utan bara svara på några enkla frågor om hälsotillståndet (gäller när man tecknar en livförsäkring för max 6 miljoner kronor). På JustInCase hemsida finns det en enkel snurra som visar hur mycket man får betala per månad beroende på hur gammal man är och vilket försäkringsbelopp man väljer. Till exempel kostar en livförsäkring på 2 miljoner kronor för en 32-åring bara 72 kronor per månad.


När man kanske precis bildat familj och har höga bolån i relation till bostadens marknadsvärde kan ett dödsfall få stora konsekvenser. När man blivit äldre har man förhoppningsvis kunnat amortera ned bolånen och då är behovet av en livförsäkring inte lika stort. Dessutom är premierna högre eftersom risken att avlida ökar ju äldre man blir.


Ett annat privatekonomiskt råd som många missar är att skriva ett testamente. De flesta av oss anser att vi är odödliga och vill undvika att fundera på det som oundvikligt för oss alla. Tänk på hur många tragedier och arvstvister som kunnat undvikas om man skrivit testamenten och talat om för efterlevande hur man vill hur arvet skall fördelas. Givetvis är det extra viktigt vid komplexa familjeförhållanden men även i kärnfamiljer bör man till exempel förklara hur en sommarstuga skall delas och vilket värde man skall ha om någon skall lösas ut. Notera också att vid ett dödsfall reagerar alla olika och man kan ha känslomässigt bindningar till olika prylar på olika sätt, vilket kan skapa bråk även bland de som innan dödsfallet var bästa vänner.


Man skall inte gå och oroa sig för något som man vet kommer att inträffa med 100 procent säkerhet. Vi kan dessutom glädjas åt att de flesta av oss får leva allt längre. Glöm heller inte bort hur bra de flesta av oss som bor och verkar i Sverige trots allt har det. Men se till att ta de enkla steg som behövs för att skydda din familj, om det osannolika faktiskt inträffar. För det är just osannolikt, men tyvärr inte omöjligt.


Per H Börjesson

VD Investment AB Spiltan

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond