Från #109

Sparrebellen Nr 109: Blir Spotify eller Fingerprint den bästa ”tech”-placeringen?

Ett av de mest hyllade svenska teknikbolagen är Spotify och grundarna har även fått uppmärksamhet när de i ett öppet brev klagade på hur svenska politiker hanterar frågan om personaloptioner, bostadsbristen och den svenska utbildningen.

Intressant är att representanter från familjen Wallenberg i en DN Debattartikel framhåller samma tre frågeställningar som viktiga för att få fart på svenskt entreprenörskap. Nyligen har även en av grundarna av Spotify varit med och startat den svenska ”tech”konferensen - Symposium Stockholm - med toppar från svenskt näringsliv och amerikanska ”tech”giganter som talare. Målsättningen är att bli ett” tech”världens Davosseminarium. Spotify har fått in kapital både från de ledande svenska venturefirmorna och internationella investerare. Även statliga Telia gjorde förra året en 1,4 %-ig ”strategisk investering” motsvarande 1 miljard kronor (en av Spotifygrundarna sitter för övrigt också i Telias styrelse).


Imagemässigt måste Fingerprint Cards vara Spotifys motsats i den svenska ”tech”världen. Huvudägaren och tidigare VDn är anklagad för insiderhandel, har uppmanat anställda att göra aktieköp via kapitalförsäkringar och sänt ut företagsinformation via Twitter. Många börsbevakare har varit negativa till bolaget och börsanalytiker har helt olika uppfattningar om bolagets framtidsutsikter. Bolaget har ett stort antal hängivna fans som nu blivit miljonärer när bolagets kurs stigit kraftigt. Men turerna runt bolaget har gjort att många institutionella placerare inte vill ta i bolaget med tång då de kan bli kritiserade om de köper aktier i bolaget.


Är det inte fantastiskt hur olika uppfattningarna är om två av de mest framgångsrika svenska ”tech”bolagen under de senaste åren. Intressant är då att studera de båda bolagens faktiska siffror för 2015:Spotify
Fingerprint
Omsättning
18 miljarder ((+80 %)
2,9 miljarder (+1200 %)
Vinst
-1,6 miljarder
+ 0,9 miljarder
Värdering
70 miljarder
25 miljarder

(Vid Teliaemissionen)
(Börsvärder idag)


På lite längre sikt är det givetvis mycket svårt att sia om bolagens framtid. Spotifys affärsmodell, med en abonnemangstjänst, är attraktiv. Utmaningen är att få fler betalande kunder. En annan fråga är hur framgångsrik Apple är med sin musiktjänst? Fingerprint har just nu stark tillväxt och har de flesta mobiltillverkare som kunder, men frågan är om nya konkurrenter sätter stor press på bolagets marginaler? Denna stora osäkerhet om framtiden gör att Warren Buffett nog inte skulle investerat några pengar i något av bolagen.


Spotifys värdering är fortfarande till stor del baserad på framtida vinster och ökad tillväxt. Fingerprint är nu på väg upp på den klassiska J-kurvan som många investerare i tidiga faser fått uppleva. Höga värderingar av bolaget när det bara finns förväntningar. Låga värderingar i botten av J:et när pengarna är slut och förväntningarna tagit längre tid än man räknat med. Bara lite högre värderingar när man börjar värdera bolaget på faktiska resultat. Samtidigt finns det stora förutsättningar för att marknaden successivt kommer att ändra uppfattning om Fingerprint när nya faktiska siffror med hög tillväxt kommer att redovisas. Omsättningsprognoserna för Fingerprint för 2016 är mellan 7-8 miljarder kronor med en vinst på kanske 2 miljarder kronor (=p/e tal på ca 12). Är det inte märkligt att det Large Cap-bolag som har högst tillväxt har det lästa p/e-talet. Så småningom borde också marknaden börja skilja på huvudägarens person och bolaget. På kort sikt tror jag därför mer på Fingerprint men på lite längre sikt är det svårt att uttala sig om vilket bolag som blir vinnaren.


Benjamin Graham, Buffetts läromästare, har sagt att ”På kort sikt är marknaden en röstmaskin. På lång sikt en våg”. De faktiska siffrorna kommer till slut i kapp värderingar, även om det kan ta lång tid.


Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan


PS 1: Till Spotifygrundarnas och familjen Wallenbergs recept för ett bättre företagsklimat skulle jag lägga åtgärder för att premiera långsiktigt svenskt ägande som till exempel lägre skatt för aktieinnehav på över 10 år. Det är otroligt viktigt vem som äger våra svenska företag. Det skulle också kunna ge en lättnad för fåmansföretagare då de komplexa 3:12-reglerna innebär att ingen som startar ett svenskt aktiebolag vet hur mycket skatt man får betala när man säljer bolaget.


PS 2: I samband med måndagens Brexitpanik var Fingerprint ett av de bolag som Investment AB Spiltan köpte lite aktier i. Läs gärna även intervju om överreaktionen på Brexit med Per H Börjesson på Realtid.se idag.


Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond