24 jan, 2011

Sparrebellen Nr 38: ''Proaktiv bevakning'' minskar pensionen för över 150.000 svenskar

”Det krävs att du tittar på dina PPM-fonder två gånger i veckan och kontrollerar hur de går. Man måste byta sina PPM-fonder 5-10 gånger varje år” sa en säljare från Svensk Fondservice när jag svarade i hemtelefonen en kväll.

Genom att spela på svenska folkets dåliga samvete att de inte har varit aktiva med sin fonder har 600 000 svenskar nu denna typ av PPM-rådgivare som automatisk byter fonder. Men avgiften till dessa rådgivare på 500-600 kronor innebär att alternativintäkten för de som använder servicen kan vara 20-25 % av PPM-kapitalet när man går i pension om 30 år.  Sanningen är nämligen att ingen vet hur framtiden ser ut och hur man skall byta fonder mellan Ryssland, Sverige, guld och Globalfonder. Vad man missar är att en korrekt timing genom att flytta mellan olika marknader kräver TVÅ korrekta beslut. Att man går ur rätt marknad vid rätt tidpunkt men också att man går in i rätt marknad vid rätt tidpunkt. Rätt tillfälle att köpa aktier är därför helt enkelt när man har pengar att placera. Trots att många branschföreträdare påpekat problem med PPM-rådgivarna har inte PPM-myndigheten vidtagit några åtgärder (se till exempel Sparrbellen nr 23: ”PPM-rådgivare kostar en 25-åring över 2 000 000 kr” ) Det är därför mycket glädjande att vår nya finansmarknadsminister Peter Norman offentligt gått ut och sagt att PPM måste göra något för att stoppa alla dessa massfondbyten.

 

Men en ännu större pensionsförlust gör alla som har privata tjänstepensioner och valt en fondbytarservice av sin försäkringsmäklare. Kostnaden för denna service tas nämligen ut som procentsats till exempel 1,5 % på pensionskapitalet. Tack vare att pensionskapitalet varje år både ökar med nya insättningar och värdeökning med ränta-på-räntaeffekten på gamla insättningar innebär det till exempel att en 35-åring som får en pensionsavsättning på 50 000 kronor om året av sin arbetsgivare har 1,5 miljon kronor mindre i pensionskapital (25 %) vid 65 års ålder. Det finns en ny klart lysande stjärna på denna förmedlarmarknad. Genom att analysera och gradera försäkringspensionsprodukter som gröna, gula eller röda får kunderna uppfattningen att de verkligen är en ny oberoende aktör. Men vad är det för nytta att gradera försäkringsalternativ om alla aktieindexobligationer och traditionella försäkringsbolag är dåliga alternativ? Man kan heller inte kalla sig oberoende om de alternativ som inte ger stora provisioner till försäkringsmäklaren inte ens är med i utvärderingarna. 80 % av de anställda i företag som har anlitat denne försäkringsrådgivare väljer deras ”Proaktiva bevakning” som precis som PPM-rådgivarna byter fonder hela tiden.

Det innebär att ytterligare en kostnad på 1,5 % på kapitalet skall läggas till fondavgifter på kanske 1,5 %, transaktionskostnader inne i fonden på 0,5 %, försäkringsavgift på 0,8 % och avkastningsskatt på 0,7 % vilket i slutändan kan innebära totala kostnader för pensionsförvaltningen på 5 % om året. Om den anställde då väljer en stor andel obligationer för att få låg risk i förvaltningen kan det innebära att avgifterna blir lika höga som den förväntade avkastningen. Då får man ingen avkastning på sitt tjänstepensionssparande precis som många tjänstemän upptäckt som valt dyra pensionslösningar utanför de kollektiva systemen.

 

På hösten 2010 hade försäkringsrådgivaren sin stora årliga konferens på Biograf Rigoletto. Representanter för de dyra traditionella pensionsförsäkringslösningarna fanns alla med på talarlistan under dagen. Aktörer med lågprisprodukter på försäkringsmarknaden som Alecta, AMF, Avanza, Nordnet och Spiltan var inte inbjudna. Hur kan man kalla sig en oberoende aktör på pensionsförsäkringsmarknaden när man bara presenterar dyra traditionella försäkringslösningar? Försäkringsmäklare kallar sig för rådgivare men är givetvis säljare och Finansinspektionen har nyligen föreslagit att man skall förbjuda provisioner till mäklarna. Är det inte dags att stoppa även fondbytarserviceprogrammen hos försäkringsmäklarna som är ännu mer skadliga än PPM-rådgivarna?

 

Per H Börjesson

VD, Investment AB Spiltan

 

Författare till ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” och "Så här blev Warren Buffett världens rikaste person"

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond