Från #46

Sparrebellen Nr 46: Fondkampen Rond 8

Slutsats: Köp inga traditionella pensionsförsäkringar

Det är ofta svårt att jämföra olika sparalternativ för man vet aldrig i efterhand vad resultatet blivit om man valt ett annat alternativ. Det gör att de etablerade aktörerna i finansbranschen med starka varumärken har ett stort övertag över nya uppstickare. Men om man köper en bil av en oärlig bilhandlare och ljuddämparen eller dörren ramlar av märker man det med en gång. Om man sparar i en finansiell produkt med för höga kostnader eller lägre avkastning märker man inte det om resultatet trots allt verkar vara bra. 


När vi startade Spiltans fondbolag år 2002 investerade jag därför privat 10 000 kr i våra två nya fonder. Samtidigt satte jag in 10 000 kr i tre storbanksfonder till mina barn och 10 000 kr i en avdragsgill traditionell pensionsförsäkring till min hustru. När jag skrev om resultatet efter ett år till aktieägarna i Spiltan var det en aktieägare som tyckte att jag borde starta ett nyhetsbrev i sparfrågor. Det gjorde jag och Sparrebellen kom till.


Nu kan det därför vara intressant att gå igenom resultatet av 8 års sparande:
10 000 kronor i Spiltan Aktiefond Sverige och Stabil har stigit i snitt till 30 528 kronor
10 000 kronor i de tre storbanksfonderna har stigit i snitt till 27 826 kronor
10 000 kronor i en traditionell pensionsförsäkring har stigit till 12 497 kronor

.
Spiltan Fonder har faktiskt lyckats med att, efter avgifter, skapa en meravkastning på över en procentenhet i genomsnitt per år. Storbankernas fonder har, även om de flesta är vad jag brukar kalla dolda indexfonder, trots allt givit en hyfsad avkastning. Men notera att med ränta-på-ränta- effekten kommer skillnaden mellan att spara i en dold indexfond och en aktiv fond som verkligen slår index att öka för varje år.

Det alternativ som sticker ut är den traditionella pensionsförsäkringen. Även om man justerar för den stora andelen obligationer i pensionsförsäkringen, vilket minskar risken och svängningarna mellan åren, borde sparkapitalet idag ha varit 17-18 000 kronor. Den traditionella pensionsförsäkringen har alltså först belastats med startkostnader och sedan andra dolda kostnader under de åtta åren. Slutsatsen tycker jag är uppenbar som jag tidigare påpekat i bland annat Sparrebellen Nr 3: ”Med vårt rykte har vi inte råd att göra fel”. När jag skrev den var det faktiskt en äldre aktieägare i Spiltan som ringde och var upprörd: ”Varför gnäller du på traditionella pensionsförsäkringar. Jag satte in 100 000 kronor i en 1974 och idag har jag en miljon kronor i försäkring. Vad är det för fel på den avkastningen?” Ja, problemet är att ett annat sparalternativ med lägre kostnader och bättre avkastning kanske hade givit slutresultatet 3 miljoner kronor med den långa sparhorisonten.

Undvik därför traditionella pensionsförsäkringar och välj istället den mix av aktie- och räntefonder som passar den riskbenägenhet du har. Tänk också på att det är lika med Ebberöds bank att ha sparalternativ med hög andel obligationer om man fortfarande har lån på sin egen bostad.

Per H Börjesson

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond