Från #57

Sparrebellen Nr 57: Köp svenska aktier/aktiefonder och Berkshire Hathaway

Under senaste tiden har det kommit uppgifter om att regeringen skall försöka stoppa försäljning av finansiella tjänster via telefon.

Det är utmärkt men man borde också förbjuda att alla finansiella säljare kallar sig för rådgivare. Ett vanligt råd är att man skall ha en stor andel utländska aktier i sin portfölj för då får man riskspridning och exponering mot nya spännande aktiemarknader. Personligen satsar jag alla mina pengar i svenska aktier av följande skäl:

 

1. Låga kostnader. Det enda vi vet säkert om framtiden är vilka kostnader olika sparalternativ har. Generellt har svenska aktier och aktiefonder lägre kostnader. Notera att rådgivarna, som egentligen är säljare, tjänar mer pengar ju dyrare fonder man köper.

2. Inga valutarisker. Då svenska ekonomin går som tåget finns det stora förutsättningar att den svenska kronan kommer att stå sig väl mot andra valutor. Om man då någon gång i framtiden skall konsumera pengarna i Sverige finns det ingen anledning att ta en valutarisk genom att placera pengarna utomlands.


3. Svenska aktiemarknaden ger redan en internationell exponering då många stora svenska företag har en global verksamhet. Dessa företag har bättre kompetens om utländska marknader och hur man säkrar sig mot valutaförändringar än någon fondförvaltare.
 
4. Inga dolda risker. Om man fokuserar på svenska aktier vet man oftast hur regelverk, lagar mm fungerar.Vet du till exempel att Sverige och Finland är de enda länder i hela världen där en kunds värdepapper är säkrad om det institut som förvarar värdepapprena skulle gå över styr? Det innebär att utomlands kan en kunds egendom bli en oförsäkrad fordran om bolaget skulle gå i konkurs. Det har till exempel drabbat kunder hos Lehman Brothers och nu senast MF Global. Vet du var din utländska fond förvarar sina aktier?
 
5. Svensk aktiemarknad har historiskt varit en av världens bästa. Om det är det högsta slutresultatet som är målsättningen är det rätt att satsa på svenska aktier.
 
6. Svenska aktieplaceringar ger svenska arbetstillfällen. En placering i aktier ger i förlängningen kapital till företag som anställer personal och utvecklar den lokala ekonomin. Som svensk tycker jag att man skall stödja svenska bolag som ger svenska arbetstillfällen.
 
Enda undantaget i min portfölj är Warren Buffetts Berkshire Hathaway vars fördelar jag beskrev i Sparrebellen nr 44: ”Köp Berkshire Hathaway-Sälj global fonder”. Då får man extremt låga förvaltningskostnader, exponering mot dollar som är på en historiskt låg nivå och en mycket begränsad nedsida. Berkshire har idag en kassa på 60 miljarder dollar och aktieposter i starka varumärken som American Express, Coca-Cola, Wells Fargo och nyförvärvet IBM motsvarande ca 100 000 dollar per aktie. Idag handlas aktien till ca 120 000 dollar. Det innebär att aktiemarknaden värderar de 75 helägda dotterbolagen, som genererar 8000 dollar per aktie i vinst före skatt, med p/e talet 2,5.
 
Även i USA är det få rådgivare som rekommenderar köp och behåll Berkshire Hathaway då det bara ger en courtageintäkt en gång.
 
Men bäst av allt är att man som aktieägare i Berkshire Hathaway också kan åka till kapitalismens Woodstock, årsstämman i Omaha Nebraska, i år den 5 maj.

 

Avslutningsvis några citat av Warren Buffett: 
 ”Investera inom din cirkel av kompetens”
 ”Risk är att inte veta vad man gör”
 ”Pris är vad du betalar. Värde är vad du får”
 
Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond