30 apr, 2013

Sparrebellen Nr 75: Så här tjänar du pengar på Alternativa aktiemarknaden!

Alternativa aktiemarknaden firar under våren 10-årsjubileum 

Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) är en marknadsplats för onoterade bolag, som har många aktieägare, men som inte vill ha de höga kostnaderna och regelkrånglet som det innebär att vara på en vanlig börs. Investment AB Spiltan var en av grundarna och har också investerat i många av bolagen på Alternativa. Av våra erfarenheter kan man dra vissa generella slutsatser om hur man skall agera som investerare på Alternativa.


Många lönsamma bolag med utdelningar
Först kan man konstatera att det typiska bolaget på Alternativa är ett bolag som använt ”pappa, polare och puckos” (amerikanska termen är ”family, friends och fools”) för att ta in kapital att utveckla bolaget. Efter ett antal år vill dessa nya ägare ha likviditet på sina investeringar. Då är Alternativa det naturliga valet för att få regelbunden handel i bolagets aktie. Dessa bolag har ofta kommit ganska långt i sin utveckling och i många fall ger bolagen en utdelning till sina aktieägare. På senare år har Alternativa också fått in ett antal bolag från börser med daglig handel som tycker att det är alldeles för dyrt och krångligt att vara börsnoterade.
 
När man går igenom utvecklingen för de ca 60 bolag som är eller har varit anslutna till Alternativa under de första 10 åren kan man konstatera fyra olika typer av bolag:
 • 1. Långsiktiga företagsbyggare som är nuvarande bolag på Alternativa
  De nuvarande bolagen på Alternativa växer och utvecklas. Några kanske så småningom säljs till industriella köpare medan andra är kvar på Alternativa under lång tid. Ett exempel är Spiltan som bygger långsiktiga relationer med sina aktieägare och aldrig kommer att flytta till daglig handel med mycket högre kostnader och mer regler.  


  Spiltans ca 1800 aktieägare har god likviditet en gång varje månad och de större ägarna kan köpa eller sälja större poster aktier via så kallade blockorder mellan handelsperioderna. Under tiden blir Alternativabolagen ofta en bra placering och Alternativaindex (Altx) har under de flesta år utvecklats bättre än börsindex för Stockholmsbörsen.


  2. Industriella försäljningarna ger stora kursuppgångar

  Anox Kaldnes, Ballingslöv, Carmel Pharma och Gema är exempel på bolag som blivit uppköpta av industriella köpare när de varit på Alternativa under ett antal år. Huvudägarna i bolagen har ansett att bolaget utvecklas bättre med en ny ägare och har då ofta fått ut ett högt pris på bolaget som gjort att aktierna blivit en bra placering för alla aktieägare. Det bästa exemplet är Carmel Pharma som handlades på Alternativa mellan 2005 och 2011 då kursen ökade från 34 kr till 80 kronor. Det slutliga budet från den amerikanska köparen blev 216 kr/aktie. I bolagen ovan har budpremien varit i snitt 134 % på sista handelsdagen innan budet. 


  3. Börsnoteringar – bra strategi att sälja på första börsdagen

  Institutionella investerare har ibland kravet på daglig notering när de satsar pengar i ett bolag så när ett bolag behöver till exempel 100 miljoner kronor har några tagit steget till börsen i samband med dessa emissioner. Då de gamla ägarna väljer ett gynnsamt tillfälle tidsmässigt och lägger ned stora säljinsatser med personliga möten och roadshow mot de potentiella investerarna får man ofta ut ett bra pris för bolagets aktie vid emissionen. Men sedan har börsresan ofta inte blivit så gynnsam för de nya aktieägarna som följande tabell visar:


   Aktie:   Handel på alternativa:   Börsintroduktion:   I dag:   

   Allenex     42-53 kr                         71 kr                   3 kr

   Boule     17-58 kr                         49 kr                 41 kr

   DIBS     20-38 kr                         41 kr                 43 kr

   Eolus vind     28-45 kr                         48 kr                 24 kr

   Mackmyra     30-76 kr                         84 kr                 42 kr


  Slutsatsen är att vid börsnotering av Alternativabolag kan det vara en bra idé att sälja på första börsdagen.

  4. Avveckling av bolaget   
  Några bolag har helt enkelt beslutat att avveckla verksamheten och likvidera bolaget. Exempel på ett sådant bolag är riskkapitalbolaget LinkTech som när de sålt alla innehav delar ut pengarna till aktieägarna. I detta fall, som är ganska typiskt, får aktieägarna tillbaks lite mer än vad bolaget handlats för på Alternativa. Några bolag valde också att lämna Alternativa och inte ha någon notering alls när Alternativa ändrade affärsmodell och började ta betalt av alla bolag. Men man kan i alla fall konstatera att bolagen på Alternativa inte gått i konkurs eller varit involverade i rena svindlerier vilket ofta varit fallet på andra mindre listor med daglig handel.

Alternativa en utmärkt marknadsplats för långsiktiga investeringar
Slutsatsen är att aktieplaceringar på Alternativa aktiemarknaden under de första 10 åren oftast varit riktigt bra. Handelsmodellen att handla en gång per månad innebär att det inte går att göra några kortsiktiga klipp men Warren Buffett säger att ”om man inte kan äga en aktie i 10 år skall man heller inte äga den bara i en sekund”. För den långsiktige placeraren kan därför Alternativa vara en utmärkt marknadsplats att bygga upp en portfölj av spännande bolag. Notera också att privatpersoner har lägre skatt för Alternativabolag och att bolagen på Alternativa är helt skattefria om man äger dem via ett svensk aktiebolag

phb_2013_ute_150Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond