23 jan, 2014

Sparrebellen Nr 86: Så här undviker du dolda indexfonder

Under den senaste tiden har de dolda indexfonderna hos storbankerna uppmärksammats flitigt i media. Nu stämmer Aktiespararna en av de utpekade bankerna. Att aktiva fonder inte ens försöker slå index skall nu dessutom undersökas av Finansinspektionen och Konsumentverket.

Redan 2008 lanserade jag begreppet dolda indexfonder i min bok ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer”. Svenska folket förlorar miljarder varje år på att de fortfarande har kvar ett stort sparkapital i dolda indexfonder.

 

Även om det finns undantag är det enklaste sättet att helt enkelt undvika de allra största förvaltarna när man väljer fonder. Stjärnförvaltaren Peter Lynch beskrev redan på 90-talet begreppet ”checked by four” (kollat av fyra) som är anledningen till att stora förvaltningsorganisationer aldrig vågar ta stora positioner som avviker från index.

 

Om man gör ett misstag i en stor organisation kan man förlora jobbet och därför är det bättre att vara en medelmåtta som alla andra. Mindre förvaltningsorganisationer måste visa att de kan slå index för att attrahera kapital.

 

Ett mer avancerat sätt att undvika dolda indexfonder är att gå igenom fondtabeller där man visar hur olika fonder har utvecklats. Avkastningen under året finns alltid med i dessa tabeller.

 

Varje dag dras 1/365-del av den årliga fondavgiften från fondens andelsvärde så i början av året har avgiften liten betydelse. Om man istället går igenom fondtabeller för Sverigefonder den 31/12 kan man lätt hitta indexfonder, dolda indexfonder och aktiva fonder som verkligen försöker slå index.

 

Indexfonderna Aktiespararna Topp 30 gick i fjol upp 25 procent och Avanza Zero 26 procent vilket är precis som avkastningsindex.

 

En annan fond med indexliknande förvaltning är Spiltan Aktiefond Investmentbolag som gick upp med hela 36 procent under 2013. Genom att ta stora andelar i investmentbolagen Investor och Industrivärden får man en exponering som liknar index och ett aktivt ägande genom alla investmentbolag.

 

Dessutom ger några investmentbolag exponering mot onoterade aktier vilket också gör att denna fond gått mycket bättre än index sedan starten.

 

Om man sedan går till storbankernas Sverigefonder kan man konstatera att de i fjol hade följande avkastningar: Handelsbanken 25 procent, Nordea 23 procent, SEB 25 procent och Swedbank 25 procent. Alla har indexnära totala avkastningar precis som man kunde förvänta sig.

 

Ser man istället på avkastningen för de aktiva fonder som verkligen försökt slå index kan man konstatera att Didner & Gerge Aktiefond steg 28 procent, Gustavia Sverige 29 procent, Lannebo Sverige 24 procent medan Spiltan Aktiefond Sverige steg 31 procent.

 

Exemplet ovan visar att för 2013 har den som valt ett snitt av de dolda indexfonderna förlorat cirka 4 procent i avkastning i jämförelse med ett snitt av de indexfonder och aktiva fonderna som verkligen försöker slå index.

 

Då de flesta sparar i fonder under 20-30 år och sätter av ett fast belopp varje månad innebär ett antal procentenheters mindre avkastning med ränta-på-ränta att man kan förlora över 50 procent av slutresultatet om man väljer dolda indexfonder.

 

Sluta därför spara i dolda indexfonder och uppmana också alla ni känner att göra samma sak. Det måste väl vara bättre att ni och era bekanta själva blir miljonärer istället för att ytterligare öka på storbankernas miljardvinster.

 

Innan jul träffade jag en aktieägare i Spiltan vars dotter precis fyllt 18 år och nu själv fick tillgång till sina aktie- och fondkonton. Farmor hade under 18 år satt in ett fast belopp varje månad i en dold indexfond och det totala värdet nu var 130 % av anskaffningsvärdet. För 10 år sedan hade också aktieägaren satt in ett belopp i Spiltan Fonder samt köpt några egna aktier till dottern. Båda dessa placeringar var nästan värda 300 % av anskaffningsvärdet. Dotterns givna slutsats, nu när hon skulle fatta egna beslut, var att sluta med de dolda indexfonderna för sitt framtida sparande. SvD, Finansinspektionen och Konsumentverket kommer inte att ändra storbankernas beteende - så gör som dottern och byt bort dina dolda indexfonder. 

 

Med vänlig hälsning

Per H Börjesson

Ordförande, Spiltan Fonder

 

PS: Notera att man ofta hör att aktiva fonder aldrig kan slå index (till och med senaste Nobelpristagaren Fama påstår det). Men som vanligt finns det lögner, förbannade lögner och statistik. Om 8 av 10 aktiva fonder i själva verket är dolda indexfonder och inte försöker slå index är det väl en självklarhet att hela gruppen av aktiva fonder inte kommer att slå index om det bara är 2 av 10 som försöker. Dessutom bygger en stor del av forskningen på statistik från USA. På den svenska aktiemarknaden har bland annat Spiltan Fonder och andra visat att det gått alldeles utmärkt att slå index. Borde inte media lägga mer tid på att peka ut de fonder som verkligen försöker slå index och i många fall lyckas?

 

 

 

 

 

 

Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond