Från #93

Sparrebellen Nr 93: Se upp för Länsförsäkringsfällan - jag föll i!

När jag fyllde 55 år, för några år sedan, valde jag att börja ta ut min gamla tjänstepension i Länsförsäkringar Liv då jag var missnöjd med deras förvaltning.

När jag nu senast fick mitt värdebesked för det kvarvarande kapitalet var avkastningen under 2013 (när börsen gick upp med 28%) endast 0,15 %. Dessutom belastades försäkringen med administrativa kostnader på ca 1 %. När avkastningen är lägre än den garanterade avkastningen på 3 % innebär det att Länsförsäkringar varje år måste ta en andel av det uppsamlade återbäringsvärdet på försäkringarna för att behålla den garanterade avkastningen.


Det beror på att Länsförsäkringar Liv i den traditionella förvaltningen sålt ut nästan alla aktier (en följd av dålig timing, att man behållit en hög garanti trots att långräntan sänkts samt regelkrav från Finansinspektionen) och bara placerat kapitalet i obligationer. I dagens låga ränteläge innebär det att avkastningen på obligationerna inte når upp till 3 % vilket, i sin tur, innebär att återbäringsdelen minskar.


Länsförsäkringar har därför erbjudit en del av sina kunder att byta till ny traditionell förvaltning vilket ger en garanterad avkastning på 1 % (efter avgifter blir det nära 0 % i garanti) men som med friare placeringsregler ger möjlighet till högre avkastningar. Under första halvåret 2014 totalavkastade både Gamla Trad och Nya Trad 5,1 %. Men avkastningen i den Gamla Trad är en engångshändelse för den beror till stora delar på att den långa obligationsräntan sjunkit vilket innebär att obligationsportföljen ökat i värde.


Länsförsäkring Liv är med 700 000 kunder och 115 miljarder kronor i förvaltat kapital ett av Sveriges största livförsäkringsbolag.


Vad skall man då göra om man är kund?

  • • Om du är tillräckligt gammal är ett alternativ är att ta ut pengarna ur försäkringsbolaget  Jag gjorde det trots att det var ofördelaktigt skattemässigt.
  • • Om du är ung kanske det inte är så dåligt att byta till Nya trad. Framtidsutsikterna för Gamla Trad är ju riktigt dåliga då den gamla återbäringen tas tillbaka för att klara förpliktelserna. Notera att även obligationsportföljen kan sjunka i värde om den långa obligationsräntan ökar igen. Hitintills är det bara kunder till ett värde av  5 miljarder av de 115 miljarder kronor som LF Liv förvaltar, som bytt till Nya Trad.
    • En tredje reflektion är att man ju inte bör avsätta nya pengar till ett livbolag som har en så dålig förvaltning.

För- och nackdelar med traditonell pensionsförsäkring
 

Jag brukar säga att inlåsningen av kapitalet när man köper en traditionell pensionsförsäkring är både den största fördelen och den största nackdelen. Fördelen är att man vet att pengarna finns kvar när man fyller 65 år. Den största nackdelen är ofta medioker förvaltning, dolda kostnader och att pengarna är inlåsta tills man går i pension. För kunder i Länsförsäkringar Liv ser det ut som om de inlåsta kunderna kommer att få allt mindre i pension.

Med vänliga hälsningar

Per H Börjesson, författare till boken ”Så här blir du miljonär som pensionär”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS  När man ser hur Länsförsäkringar sköter sina pensionssparares kapital kan man verkligen fundera på varför våra politiker inte inför lagstiftning som ger flytträtt på allt pensionskapital. I Nyhetsbrevet Pensioner & förmåners genomgång av flytträtt av pension kan man notera att Länsförsäkringar Liv är bland de allra sämsta då de endast ger flytträtt på 3 % av det totala kapitalet i den traditionella livförsäkringen.


 
Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond