Sagan om åttlingarna som fick en överraskning när de gick i pension

Den här sagan skrevs av Spiltans VD, Per H Börjesson, redan år 1999 men är fortfarande lika aktuell. Med både humor och värme jämför han olika sätt att spara. Läs om barnen Slösagodis, Sparalego, Sparabössa, Sparabank, Sparaförsäkring, Sparafond, Sparaindex och Sparaspiltans öden...

På frågan om det fanns någon särskild anledning till att han skrev sagan berättar Per Håkan: "När Spiltan ansökte om att bli ett investmentbolag var ett av kraven att det skulle finnas 600 fysiska aktieägare. Vi vände oss framför allt till de personliga nätverken men för att bli tillräckligt många behövde vi även få in vänner och bekantas barn. Kursen vid nyemissionen var 440 kr/aktie och idag står den i ca 6 000 kr/aktie så det har varit en fantastisk utveckling de här 20 åren. Hur det kommer se ut om 40 år är det dock omöjligt att sia om."


Läs hela sagan här: Sagan om åttlingarna som fick en överraskning när de gick i pension, Per H Börjesson


Bli medlem & gilla oss på facebook!

Få P H Börjessons nyhetsbrev "Sparrebellen" ca 10 ggr/år

Bli medlem Ja, det är faktiskt helt gratis
Årets Räntefond